Nu har jag anlitat ett företag som arbetar med chefsstöd för att jag vill ha ett hållbart ledarskap i Ludvika. Företaget som jag har anlitat heter Humanrum och de har arbetat inom företagshälsovård med chefsstöd, arbetsmiljöfrågor, stresshantering och handledning de senaste åren och har därför fått sig en bra kunskap kring vad en chef bör göra för att sina anställda ska må så bra som möjligt. Jag tror även att de kommer ge mig bra verktyg som jag kan använda mig av när det blir problem på jobbet, så att jag vet hur jag ska lösa eventuella problem som kan uppstå. Detta företag har fått väldigt bra saker sagda om sig de senaste och det var därför jag anlitade dem. På deras hemsida skriver de detta: Några av de styrkor som kommer fram i återkopplingen från kunderna är att leda andra i grupp och individuellt på ett professionellt sätt där alla blir inkluderade. Styra diskussionerna så att de bidrar till, och skapar förbättring/utveckling. Sättet att vinkla utmaningarna, vara lyhörd för alla människor oavsett nivå och förutsättningar. Två av mina egenskaper som ligger till grund för att få till detta är att jag kontinuerligt arbetar med min egen självkännedom, inte är konflikträdd samt mitt motto att skapa ”rum för människan”.